Inkomensgrenzen pro deo

Vanaf 1 april 2016 zijn de volgende inkomensgrenzen van toepassing voor het bekomen van een pro deo advocaat:

Als alleenstaande

  • volledige kosteloosheid: max. € 953 netto/maand
  • gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 953 en € 1.224 netto/maand

Als gehuwde, samenwonende of alleenstaande met personen ten laste

  • volledige kosteloosheid: max. € 1.224 netto/maand (!= gezinsinkomen) + € 170,08 pp ten laste
    (voorbeeld: 1 persoon ten laste   = € 1.394,08; 2 personen ten laste = € 1.564,16)
  • gedeeltelijke kosteloosheid: tussen € 1.224 en € 1.493 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 170,08 pp ten laste
    (voorbeeld: 1 persoon ten laste = € 1.663,08; 2 personen ten laste = € 1.833,16)
Voor het gezinsinkomen worden alle inkomsten meegerekend van alle meerderjarige personen die op het attest van samenstelling van gezin vermeld worden.