Voor elke zaak een advocaat

Ons kantoor beheerst en behandelt quasi alle rechtstakken. We zijn daarenboven gespecialiseerd in een aantal gebieden.  Mr. Meylaers is bemiddelaar in familiezaken en heeft derhalve zeer veel ervaring in familierecht en al haar aspecten.

Gezien het gegeven dat het kantoor een eenmanszaak is, zorgt dit ervoor dat wij te maken krijgen met diverse rechtsdomeinen dewelke steevast via een permanente bijscholing worden onderhouden. Bovendien streven wij ernaar om elk dossier op een zeer persoonlijke wijze aan te pakken, steeds in onderling overleg volgens uw noden.

Hierbij geven we U enkel voorbeelden.

  • Indien U facturen dient in te vorderen, Uw vennootschap in financiële problemen komt, U als schuldeiser of werknemer met een faillissement geconfronteerd wordt, dan staan we U hierbij naar best vermogen bij.
  • Wordt U met familiale moeilijkheden geconfronteerd en U staat voor een echtscheiding of woonstbeëindiging, dan helpen we U met al onze ervaring verder, net zoals we dat doen indien U problemen hebt met de verblijfsregeling van de kinderen of onderhoudsgelden.
  • Bent U betrokken in een ongeval of dient U zich strafrechtelijk voor de Politierechtbank of Correctionele Rechtbank te verantwoorden, dan zullen we U ook hierbij graag verdedigen.
  • Elke Belg heeft een baksteen in zijn maag, zodat er zich veel bouwproblemen voordoen. Ook daarin hebben we de nodige ervaring, net zoals met andere contracten, die discussies kunnen opleveren.
  • Huurders en verhuurders kunnen het regelmatig niet met elkaar vinden, zodat de Vrederechter een beslissing dient te nemen. Daarvoor bent U bij ons eveneens aan het juiste adres.

In het kader van een eerste raad maken we U steeds wegwijs in de juridische wereld. Kortom, we staan tot uw dienst in zo wat alle rechtsgebieden in alle correctheid en met de nodige ervaring en specialisatie.